Traduccions jurades Lleida

Què són les traduccions jurades i per a què es fan servir?


Definició:


Una traducció jurada és una traducció oficial que té validesa legal davant d'organismes públics i privats. Està feta per un traductor jurat, que és un professional qualificat i autoritzat per les autoritats competents.


Característiques de les traduccions jurades:


La traducció jurada ha d'estar signada i segellada pel traductor jurat.

La traducció ha de ser una còpia fidel i exacta del document original.

La traducció ha de ser completa, sense omissions ni afegits.

La traducció ha de ser comprensible i fàcil de llegir.


Utilitats de la traducció jurada:


Les traduccions jurades es fan servir per a una gran varietat de tràmits, com ara:


Tràmits administratius: sol·licitud de visats, permisos de treball, NIE, etc.

Tràmits legals: presentació de documents en un judici, divorcis, adopcions, etc.

Tràmits acadèmics: homologació de títols, beques, estudis a l'estranger, etc.

Tràmits empresarials: contractes internacionals, fusions d'empreses, patents, etc.

Per què són necessàries?


Les traduccions jurades són necessàries per a garantir la validesa legal dels documents traduïts. Quan un document ha de ser presentat davant d'un organisme públic o privat d'un altre país, és necessari que estigui traduït a l'idioma oficial d'aquest país i que la traducció estigui avalada per un traductor jurat.


Traduccions Lleida us ajudarà a trobar un traductor jurat. Pressupost gratuït.


Traduccions jurades: Per a quines institucions són vàlides?

A l'hora de sol·licitar una traducció jurada, és important tenir en compte a quina institució o organisme s'ha de presentar la traducció. Això és degut al fet que la validesa de la traducció pot variar segons el país o la institució.


Tipus de traductors jurats:


Traductors jurats acreditats pel Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya: Les traduccions jurades realitzades per aquests traductors són vàlides per a institucions espanyoles, com ara ministeris, ajuntaments, jutjats, etc.

Traductors jurats acreditats per un altre país: Si necessites presentar la traducció a un organisme d'un altre país, hauràs de sol·licitar una traducció jurada feta per un traductor jurat acreditat per aquest país.

Com saber quin tipus de traductor necessito?


Per a saber quin tipus de traductor necessites, hauràs de contactar amb l'organisme o institució a la qual vols presentar la traducció. Ells t'informaran sobre quin tipus de traducció jurada és necessària i com obtenir-la.


Consells:


Abans de sol·licitar una traducció jurada, assegura't de saber quin tipus de traductor necessites.

Pots consultar el llistat de traductors jurats acreditats pel Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya a la pàgina web del ministeri.

Si necessites presentar la traducció a un organisme d'un altre país, pots contactar amb l'ambaixada o consolat d'aquest país a Espanya per a aconseguir més informació.

En resum, és important saber a on s'ha de presentar la traducció jurada abans de sol·licitar-la. Això t'ajudarà a assegurar-te que la traducció serà vàlida per a l'organisme o institució a la qual la vols presentar.


A www.traduccionslleida.com et podem ajudara trobar el traductor que més et convingui. Sol·licita un pressupost gratuït sense cap compromís o posa't en contacte amb el formulari de contacte